Середа, 12.12.2018
ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ НОТАРІАЛЬНОЇ ПАЛАТИ
Меню сайту
Категорії розділу
Статті [8]
Наше опитування
Оцініть сайт
Всього відповідей: 87
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
Головна » Статті » Статті

Історія нотаріату в Чернігові в першій половині ХХ ст. та на початку ХХI ст.

Історія становлення та розвитку нотаріату на Чернігівщині розпочалась ще за часів Російської імперії. Після приєднання українських земель до Росії, загальне імперське законодавство було остаточно поширене на Чернігівську губернію, згідно з Указом від 4 березня 1843р. «Про введення в губерніях Чернігівській і Полтавській загальних про судочинство настановлень імперії». В Царській Росії до 1917р. діяльність нотаріату регулювалась Положенням про нотаріальну частину 1866р. Головною ідеєю цього Положення було відокремлення нотаріальної частини від судової. За цім Положенням у містах створювались посади нотаріусів, вони визнавалися такими, що не перебували на державній службі, не мали права присвоєння чинів і отримання пенсій, їх діяльності було надано статус приватної юридичної практики.

В Чернігівській губернії Положення про нотаріальну частину вводилось з 1 червня 1874р. Міністерство Юстиції за узгодженням з Міністерством Внутрішніх Справ та Міністерством Фінансів визначали кількість нотаріусів для кожного міста і повіту. Станом на 1880р. у Чернігові діяло 4 нотаріуси (така ж кількість нотаріусів була у містах Суми, Полтава, Сімферополь, Стародуб, Ніжин), у Києві на той час працювало 7 нотаріусів. Всі нотаріуси були чоловіками.

Для того, щоб працювати нотаріусом людина повинна була внести заставу, в Чернігові як в губернському місті, ця застава дорівнювала 6 тисячам руб. У заставу йшла лише готівка та державні процентові папери. Після призначення на посаду заставу передавали на збереження до губернської скарбниці. В процесі своєї діяльності нотаріус мусив поповнювати заставу, щомісяця вносячи певну суму, яку визначав він сам. Ці сплати тривали поки сума застави не буде дорівнювати 10 тисячам руб. Застава у разі необхідності слугувала гарантом компенсації збитків нанесених діяльністю нотаріуса.

Функціонуванню чернігівських нотаріальних контор сприяло положення міста Чернігова, як адміністративного центру в регіоні. Вони займалися: укладанням різного роду нотаріальних актів; видачею виписок із актових книг і копій угод; посвідчували копії; справжність підписів; посвідчували знаходження особи в живих; мирових і третейських записів, прохань; здійснювали протести боргових векселів; приймали документи на зберігання. Сплата нотаріальних дій проводилась за добровільною домовленістю нотаріуса з клієнтом.

Бурхливі зміні в країні після 1917 р. торкнулися і інституту нотаріату, який докорінно змінив свій правовий статус. У період 1918—1920pp. Організації та діяльності нотаріату в колишній УРСР приділялось мало уваги. Нотаріальна діяльність у цей час нормативно не була визначена. Цивільний обіг був вкрай незначним. Ліквідація приватної власності на землю, засоби виробництва, на нерухомість призвели до нівелювання ролі і значення інституту нотаріату. Зобов'язальні відносини зводилися до аліментних, шлюбно-майнових розділів, побутової купівлі-продажу, побутового підряду і не виходили за межі домашнього ужитку.

Декрет РНК УРСР від 19 лютого 1919р. «Про суд» скасував дореволюційні нотаріальні органи України, що існували до того часу, а Декретом від 25 лютого 1919р. було засновано інститут народних нотаріусів, який проіснував до 16 квітня 1921р. Вчинення найпростіших нотаріальних дій було покладено на нарсуди, міліцію та домкомбіди.

З 20-х років діяльність нотаріату в Чернігові починає своє відродження. В Чернігові створюється, при губернському відділі Юстиції нотаріальна камера, народним нотаріусом в ній працював Кніревський П.Т. (інтелігент за походженням, мав вищу освіту, був безпартійним).

У березні 1921 р. Х з’їзд РКП(б) прийняв рішення про запровадження нової економічної політики. Зростання цивільного обігу, пов’язане з переходом до нової економічної політики, об'єктивно зумовило суттєвий розвиток нотаріальної діяльності. Існування договірних відносин між державними господарськими організаціями та приватними особами вимагало встановлення контролю за законністю вчинюваних правочинів. З цією метою 1921 р. було видано декрети, які вимагали обов'язкового нотаріального засвідчення договорів про державні підряди та поставки, а також угод про купівлю-продаж не муніципалізованих жилих будівель.

На засіданні президії Губвиконкому Чернігівщини 3 жовтня 1921 р. Губвиконком дав доручення Губ’юсту відкрити нотаріальну контору у Чернігові. Чернігівська державна нотаріальна контора була підпорядкована Чернігівської губернській раді народних судів, її очолив народний нотаріус Кніревський П.Т.

У 1923 р. у Чернігові, як губернському центрі було встановлено штат співробітників нотаріальної контори: нотаріус, діловод, конторник та кур’єр. Утримання нотаріальної контори проводилось за рахунок надходжень та зборів за нотаріальні дії (місцевий податок, гербовий збір, нотаріальний збір та інші). Чернігівська нотаріальна контора завдяки тому, що Чернігів був адміністративним центром мала великий об’єм роботи, та була прибутковою (як приклад: у квітні 1924 року прибуток склав 2719 руб., на утримання контори було витрачено 171 руб.). Залишок прибутку поступав на рахунок Губсуду, з якого розподілявся між збитковими нотаріальними конторами Чернігівської губернії.

Зміни в країні на початку 20-х років також впливали на інститут нотаріату, з розвитком НЕПу значно виріс об’єм роботи нотаріусів. В Чернігівській нотаріальній конторі (як інституту нотаріату адміністративного центра) посвідчувались договори між державними установами (як місцевого так і губернського рівня), державними і приватними підприємствами та приватними особами.

Чернігівська нотаріальна контора займалася:

- посвідченням договорів відчуження та договорів застави денаціоналізованих споруд;

- посвідченням договорів переходу торгівельно-промислових підприємств;

- посвідченням заснування торгівельних та торгово-промислових товариств;

- посвідченням третейських записів;

- посвідчувала довіреності;

- посвідчувала договори між державними установами і підприємствами;

- посвідчувала договори підряду та поставок;

- посвідчувала заповіти з обов’язковим внесенням до актової книги;

- посвідчувала справжність копії підпису;

- надавала виписки та копії;

- приймала та зберіганням документи.

Посвідчувались різного роду договори: Договір з Губздравом про оренду Ічнянської державної аптеки, Договір Губздрава про оренду державної Корюківської аптеки; Договір між Губнаргозом про оренду двох цегляних заводів колишніх Петропавлівської Благовіщенської церков міста Березне.

Діяльність Чернігівської державної нотаріальної контори у 20-х роках регулювалась низкою Інструкцій та Циркулярів НКВС та НКЮ, Українським Нотаріальним положенням (1923р., 1925р., 1928р.) та ін.

Згідно з Українським нотаріальним положенням 1923р. нотаріат було включено до складу органів юстиції. Організація та керівництво нотаріатом доручалось органам судового управління.

При суді існувала комісія з перевірки знань нотаріусів та кандидатів на посаду нотаріусів. Комісія призначалася Президією Раднарсуду за програмою затвердженою НКЮ. Нотаріуси не мали права на сумісництво не тільки в приватних організаціях, а і в державних установах. Вони були державними службовцями і отримували винагороду від держави за визначеними ставками, як і всі службовці. Нотаріальна контора була складовою Чернігівського Губсуду, тому її працівники отримували зарплатню відповідно до ставок Народного Комісаріату Юстиції. Так народний нотаріус отримував 4063 руб. 50 коп., діловод 2835 руб., кур’єр 1512 руб. (станом на вересень 1923р.).

Відповідно до нового нотаріального положення (1928р.), функції Чернігівської нотаріальної контори значно збільшилися:

- передані справи окремого провадження, підсудні раніше народним судам (виконавчі написи на безспірних зобов'язаннях, вжиття заходів охорони спадкового майна і прийняття до депозиту предметів зобов'язань);

- на нотаріальну контору покладено обов'язок видавати закладні свідоцтва.

З 1929р. в Україні та Чернігові зокрема зменшується обсяг нотаріальних дій, це пов’язано з згортанням НЕПу та внесенням змін до Цивільного кодексу. Згідно з яким державний сектор звільнявся від обов’язкового засвідчення договорів між підприємствами.

Після утворення Чернігівської області в 1932 році, був створений Чернігівський обласний суд якій контролював діяльність Чернігівської нотаріальної контори.

Відповідно до постанови ВУЦВК і РНК УРСР від 20 червня 1933р. «Про реорганізацію державного апарату» Чернігівська нотаріальна контора була ліквідована, замість неї у складі обласного суду був створений нотаріальний відділ. У 1937р. відбувається відродження нотаріальних контор по всій країні, відповідно до Постанови від 20 жовтня 1937р. ЦВК і РНК УРСР у всіх обласних центрах.

Відповідно до Положення об управліннях Наркомату юстиції УССР (1939р.) нагляд за органами нотаріату в Чернігівській області (в Чернігові відповідно) проводився Управління Наркомату юстиції УРСР. З початку 1941р. Обласне Управління Юстиції повністю контролювало діяльність нотаріату. Йому були повністю передані функції керівництва, нагляду, інструктуванню, матеріального забезпечення, фінансування і підбору кадрів (що раніше виконувались обл. судом).

З окупацією Чернігова німецькими загарбниками Чернігівська нотаріальна контора тимчасово припинила своє існування. Після визволення Чернігова 21 вересня 1943р. у місті починає відроджуватись разом з іншими державними установами і Чернігівська нотаріальна контора. Одна з перших справ Чернігівської нотаріальної контори після визволення міста стосувалась спадку (30 листопада 1943р.).

Відновившись після війни нотаріат у Чернігові не припиняючи свого існування продовжує функціонувати і до сьогодні.

При цьому як і всій України, кількість нотаріусів збільшується із року в рік, і це відбувається виключно за рахунок збільшення приватних нотаріусів. Так станом на 01 січня 2010 року в Чернігівській області діють 28 державних нотаріальних контор та 83 приватних нотаріусів.

Насамперед збільшення відбулося в великих містах Чернігівської області, це Чернігів, Ніжин, Прилуки. Тільки дві державні нотаріальні контори в Чернігівській області поки що не функціонують (Варвинська, Деснянська) та 2 районні нотаріальні округи (Семеніський, Талалаївський) не забезпечені послугами приватних нотаріусів.

При цьому слід відмітити, що державний нотаріат став міцним фундаментом для створення та розвитку приватного нотаріату області, оскільки незаперечним фактом залишається те, що більшість приватних нотаріусів області це колишні державні нотаріуси – справжні професіонали, фахівці з великим практичним і життєвим досвідом, зі значним стажем роботи в нотаріаті, відданні своїй справі люди. Так, серед приватних нотаріусів Чернігівської області варто відмітити нотаріусів які пропрацювали в нотаріаті більше 25 років – Дремлюга Раїса Михайлівна, Дудка Галина Ярославівна, Рекуха Любов Іванівна, Новик Віра Петрівна. В 2009 році їх імена занесені до Золотої книги нотаріату України, яка ведеться Українською нотаріальною палатою.

Сьогодні приватний нотаріат набирає все більших обертів, про що свідчить збільшення кількості нотаріальних дій, що вчиняють приватні нотаріуси. Так протягом 2009 року приватними нотаріусами області вчинено 215 561 нотаріальна дія, а державними нотаріусами 116 733 нотаріальні дії.

Разом з тим, вважаємо що і державні нотаріуси нашої області чудово вправляються з покладеними на них обов’язками по вчиненню нотаріальних дій. Серед державних нотаріусів які працюють більше 20 років і заслугували шани і поваги колег та відвідувачів хочеться назвати прізвища: Завалієвої Валентини Василівни – завідувачці Чернігівської державної районної нотаріальної контори, Чуприненко Олени Віталіївни – завідувачці Першої Чернігівської державної нотаріальної контори, завідувачці Бахмацької районної державної нотаріальної контори Кухти Тамари Олександрівни.

Та взагалі можна з сто відсотковою впевненістю сказати що серед нотаріусів немає осіб які прийшли б працювати в нотаріат на якісь час. Всі бажають і налаштовані працювати всерйоз і надовго. Як - що не сказати – назавжди! Тому і працюють уважно і скрупульозно, сурово дотримують чинного законодавства, не забуваючи при цьому про постійний розвиток, удосконалення своєї діяльності та підвищення кваліфікації. І хоча останнім часом в нотаріат прийшли зовсім молоді а іноді юні нотаріуси, як за віком так і за досвідом роботи в нотаріаті, вони також намагаються працювати старанно, обачливо і без помилок. А досвідченні колеги нотаріуси завжди готові прийти їм на допомогу порадою, відповідною консультацією. Також головним управлінням юстиції у Чернігівській області задля підвищення кваліфікації нотаріусів зі стажем роботи до 5 років для них провадяться семінарські зайняття.

Значна увага приділяється надійному збереженню нотаріальних документів і забезпеченню своєчасної видачі засвідчених копій і дублікатів нотаріальних документів які зберігаються в спеціально створеному в 1996 році для цього Державному нотаріальному архіву Чернігівської області. На сьогоднішній день він є фондоутримувачем усіх державних нотаріальних контор та приватних нотаріусів Чернігівської області. Працівниками архіву забезпечено надійне комплектування, збереження та використання великого обсягу нотаріальних документів нотаріату області, деякі датовані ще 1943 роком.

Чернігівщина не залишається в стороні від загальних процесів, направлених на поступове реформування нотаріату. У вересні 2001 року було створено Чернігівське обласне відділення Української нотаріальної палати, членами якого є майже всі нотаріуси області і метою якого є: сприяння підвищенню професійного рівня нотаріусів області, удосконалення правової допомоги, яку нотаріуси подають фізичним та юридичним особам, і які успішно втілюються в життя протягом останніх років.

В 2004 році Чернігівським обласним управлінням юстиції та Чернігівським обласним відділенням УНП створено методично-консультативну Раду нотаріату, яка сприяє виробленню в області єдиної нотаріальної практики.

Проводиться забезпечення державних та приватних нотаріусів реєстрами для реєстрації нотаріальних дій, алфавітними книгами, книгами витрачання та оприбуткування бланків, книгами обліку доходів та витрат для визначення суми загального річного оподаткованого доходу, книгами вхідної та вихідної кореспонденції та іншими книгами встановлених зразків.

Чернігівське обласне відділення приймало участь в благодійній діяльності, так членами Чернігівського обласного відділення української нотаріальної палати надавалась допомога Всеукраїнському благодійному фонду "Сприяння реформування нотаріату”, Дітячому будинку «Надія» м. Прилук Чернігівської області, надавалася допомога нотаріусам як з Чернігівської області так і з інших регіонів України які її потребують насамперед на оздоровлення, придбання ліків.

Для заохочення роботи нотаріусів та підвищення престижу даної професії кожного року відповідно до Положення про проведення конкурсної комісії на присвоєння звання "Кращий нотаріус року” нотаріуси області починаючі з 2001 року і по це час нагороджувалися відзнакою «Кращий нотаріус року». Так, у 2001 році цією відзнакою нагороджено приватного нотаріуса Корюківського районного нотаріального округу Дремлюгу Раїсу Михайлівну. У 2007 році за поданням Чернігівського обласного відділення Української нотаріальної палати вперше нагороджено почесним званням «Заслужений юрист України» приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу Слєдовського Михайла Станіславовича. У 2008 році нагрудним знаком УНП „За заслуги перед нотаріатом” була нагороджена приватний нотаріус Чернігівського міського нотаріального округу Борисова Тетяна Анатоліївна. А у 2009 році цією відзнакою були нагороджені приватний нотаріус Прилуцького районного нотаріального округу Могиленко Лариса Миколаївна та завідувачка Першою Чернігівською державною нотаріальною конторою Чуприненко Олена Віталіївна, приватний нотаріус Корюківського районного нотаріального округу Дремлюга Раїса Михайлівна.

В 2008 році за поданням Чернігівського обласного відділення УНП приватний нотаріус Чернігівського міського нотаріального округу Кезля Валентина Іванівна нагороджена державною нагородою - орденом княгині Ольги Ш ступеню.

В 2009 році приватний нотаріус Чернігівського міського нотаріального округу Коваленко Володимир Васильович був нагороджений відзнакою «За трудові досягнення» по Міжнародному Академічному Рейтингу «Золота фортуна». 20 грудня 2009 року приватний нотаріус Чернігівського міського нотаріального округу Куранкова Ольга Миколаївна нагороджена медаллю Української православної церкви «Святий Миколай».

До дня юриста в 2009 році приватні нотаріуси Чернігівського міського нотаріального округу Лимаренко Наталія Василівна, Завалів Артем Анатолійович, Белова Ольга Степанівна, Пінчук Наталія Григорівна, Слєдовський Михайло Станіславович отримали подяки Чернігівського обласного відділення УНП.

Чернігівське обласне відділення Української нотаріальної палати та його представники завжди приймають активну участь в усіх заходах, "круглих столах”, семінарах, Всеукраїнських конференціях організованих Міністерством юстиції України, Українською нотаріальною палатою та її відділеннями, іншими громадськими організаціями, як-то: Академією нотаріату України, Союзом юристів України, Асоціацією правників України, та підтримує усі напрями їх діяльності по вдосконаленню та розвитку нотаріату України. Оскільки ми розуміємо і переконані, що великі справи робляться лише спільними зусиллями і тільки разом ми виконаємо всі найважливіші завдання які стоять перед нами, а вони залишаються незмінними, це: -

- Забезпечення єдності і згуртованості всіх нотаріусів,

- Створення єдиного нотаріату з однаковим об»ємом повноважень, організацією праці та обсягом відповідальності.

- Належний захист і підтримка самих нотаріусів,

- Наближення нотаріальних послуг до населення і підвищення авторитету нотаріуса і довіри людей до його діяльності.

Адже і ми нотаріуси завжди пам’ятаємо, що своєю кропіткою, щоденною працею ми виконуємо велику місію нотаріату – служіння народу України в запобіганні спорів і конфліктів, утвердження миру і справедливості у правових відносинах між всіма людьми!


Голова Чернігівського обласного відділення
Української нотаріальної палати,
голова Чернігівського обласного місцевого осередку
Академії нотаріату України
Старший викладач Чернігівського інституту ім. Героїв Крут
Міжрегіональної академії управління персоналом           О.В. Красногор

Старший науковий співробітник інституту історії
та археології Північного Лівобережжя Чернігівського
Державного педагогічного університету
ім. Т.Г. Шевченко                                                     Р. М. Луценко

Категорія: Статті | Додав: vjaz (06.10.2010)
Переглядів: 1523 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Корисні посилання
 • Верховна Рада України
 • Президент України
 • "Урядовий Портал"
 • Міністерство Юстиції України
 • Інформаційний Центр МЮУ
 • Українська Нотаріальна Палата
 • Нотаріальна Палата України
 • Академія нотаріату України
 • Вісник Податкової Служби України
 • Газета «Юридична практика»
 • Асоціація Правників України
 • Юридичний портал
 • ДП «Інформаційно-ресурсний центр»
 • Управління нотаріату
 • Юридичний радник
 • Український нотаріат


 • Інформація для нотаріусів про окремі нововведення в сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму
 • Copyright Chernigiv Notariat © 2018
  Безкоштовний хостинг uCoz